Bc. Jiří ŘIMNÁČ

Master's thesis

Určení jednotek požární ochrany obcí na území Jihočeského kraje k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.Určení jednotek požární ochrany obcí na území Jihočeského kraje k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

Determination of municipal fire protection units in the territory of South Bohemia region to perform task in the field of protection of population.
Abstract:
Lidstvo se od svého vzniku muselo v zájmu zachování svého bytí vypořádat s nejrůznějšími nepříznivými vlivy, které ovlivňovaly a nadále ve velké míře ovlivňují jednání a konání člověka. Stáváme se svědky událostí, které jsou nazývány jako mimořádné, protože častokrát nastávají neočekávaně a pak ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout …more
Abstract:
In order to preserve its existence since its origination, mankind has had to deal with a variety of adverse effects which have been largely influencing human conduct and behaviour. We become witnesses to events that are identified as exceptional, because they often occur unexpectedly and endanger the lives and health of people. These events cause great damage to property and the environment. They may …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2011
Identifier: 20767

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Martin Sviták

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŘIMNÁČ, Jiří. Určení jednotek požární ochrany obcí na území Jihočeského kraje k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.Určení jednotek požární ochrany obcí na území Jihočeského kraje k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Master programme / field:
Protection of Inhabitants / Civil Emergency Readiness

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses pqiif1 pqiif1/2
24/5/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
24/5/2011
Bulanova, L.
25/5/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.