Mgr. Diego Matia Antonio Fossatti Jara

Diplomová práce

Vlivu RAD51AP1 proteinu na RAD51-zprostředkovanou homologní rekombinaci

The effect of RAD51AP1 protein on RAD51-mediated homologous recombination
Anotace:
Homologní rekombinace (HR) je bezchybná cesta opravy dvouřetězcových zlomů DNA, která pomáhá udržovat integritu genomu. Aby byla zajištěna přesná oprava, její mechanismus závisí na přítomnosti homologní sekvence v genomu, která kopíruje chybějící informaci. RAD51 představuje klíčový enzym pro HR, ale vyžaduje také mnoho akcesorních proteinů, které regulují aktivitu RAD51. Mezi nimi RAD51AP1 představuje …více
Abstract:
Homologous Recombination (HR) is an error-free pathway for DNA double-strand break repair that helps to maintain genome integrity. It depends on a homologous sequence found on a sister chromatid to copy the missing information, leading to highly accurate repair. Although RAD51 is the key enzyme for HR, many RAD51 accessory proteins are needed for the appropriate activity of RAD51 in HR. RAD51AP1 is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Šebesta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biomolekulární chemie

Práce na příbuzné téma