Bc. Veronika Harvánková

Master's thesis

Regionálne disparity nezamestnanosti mladých v krajinách Vyšehradskej skupiny

Regionální disparity nezaměstnanosti mladých v zemích Visegrádské skupiny
Abstract:
Diplomová práce se zabývá regionálními disparitami nezaměstnanosti mladých lidí v zemích Visegrádské skupiny. Cílem práce je zachytit vývoj nezaměstnanosti mladých lidí v regionech Visegrádské čtyřky a zjistit, které determinanty, ať už ekonomické, demografické nebo sociální ovlivňují rozdíly v nezaměstnanosti mladých mezi jednotlivými regiony. Práce vychází z dat dostupných na stránkách Evropského …more
Abstract:
This thesis deals with regional disparities of youth unemployment in the Visegrad Group countries. The aim of this work is to seize the development of youth unemployment in the Visegrad Four regions and to find out which determinants, whether economic, demographic or social, influence the differences in youth unemployment among individual regions. The work is based on data available on the website …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá regionálnymi disparitami nezamestnanosti mladých ľudí v krajinách Vyšehradskej skupiny. Cieľom práce je zachytiť vývoj nezamestnanosti mladých ľudí v regiónoch Vyšehradskej štvorky a zistiť, ktoré determinanty, či už ekonomické, demografické alebo sociálne ovplyvňujú rozdiely v nezamestnanosti mladých medzi jednotlivými regiónmi. Práca vychádza z dát dostupných na stránkach …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií