Sylva GROMNICOVÁ

Bakalářská práce

Ways of Teaching Suprasegmental Features

Ways of Teaching Suprasegmental Features
Abstract:
This thesis regards the teaching of English suprasegmental features. Its objective is to create a brief overview of the existing teaching ways of these features and emphasize their importance. The thesis further deals with factors which directly influence the quality of teaching. The last part of the thesis analyses practical pronunciation exercises that deal with stress, rhythm and intonation. These …více
Abstract:
Tato práce se zabývá výukou suprasegmentálních rysů výslovnosti anglického jazyka. Jejím cílem je vytvořit stručný přehled stávajících způsobů výuky těchto rysů a zdůraznit jejich důležitost. Práce se dále věnuje faktorům, které mají přímý vliv na kvalitu výuky. Poslední část analyzuje praktická cvičení výslovnosti zaměřená na přízvuk, rytmus a intonaci na příkladě učebnic určené studentům pokročilým …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GROMNICOVÁ, Sylva. Ways of Teaching Suprasegmental Features. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta