Theses 

Zaměstnávání osob zdravotně postižených v regionu Teplice – Ing. Jaroslav Máša

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Jaroslav Máša

Bakalářská práce

Zaměstnávání osob zdravotně postižených v regionu Teplice

Employing of handicapped persons in region Teplice

Anotace: Práce je zaměřena na možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a na vznik chráněné dílny v regionu Teplice. Teoretická část bakalářské práce informuje o použitých normách a legislativě. Na základě informací z ÚP Teplice mapuje regionální trh chráněných dílen a pracovišť. Zaměřuje se na výběr pracovníků a na jejich motivaci k práci na těchto pracovištích. V praktické části je vybráno konkrétní chráněné pracoviště. Je poukázáno na jeho vznik, historii a možnosti dalšího rozvoje. Snahou této části je zjistit, co brání vzniku více chráněných pracovišť a jaký význam má zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Závěrem této práce je shrnutí všech získaných poznatků z nestandardizovaného rozhovoru s vedením pracoviště a ze strukturovaného dotazníku, který byl předložen zaměstnancům.

Abstract: The document is focused on the employment of people with disabilities and the creation of sheltered workshops in the region Teplice. The theoretical part of bachelor thesis inform on the standards and legislation. Based on information from the Jobcentre Teplice mapping regional market with protected workshops and workplaces. It focuses on the selection of workers and their motivation to work in these workplaces. The practical part is selected for a particular protected workplace. Is a reference to its origin, history and opportunities for further development. The objective of this part is to determine what is preventing the creation of more protected workplaces and the importance of employment for persons with disabilities. This work is a summary of lessons learned from the unstandardized interviews with company management and a structured questionnaire, which was presented to employees.

Klíčová slova: Zdravotní postižení, chráněné pracoviště, chráněná dílna, volný trh, rehabilitace, dotazník, legislativa, disability, sheltered workplace, sheltered workshop, free market, rehabilitation, questionnaire, legislature.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Dostál
  • Oponent: Ing. Mária Čidlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 23:39, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz