Bc. Yuliya Samoshkina

Bakalářská práce

Oranžová revoluce jako příklad druhé vlny postkomunistické tranzice

The Orange Revolution as an example of the second wave of post-communist transition
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce zkoumá Oranžovou revoluci na Ukrajině, jako příklad druhé vlny postkomunistické tranzice. V teoretické části této práce bude zpracován pojem takzvaných barevných revolucí. V základní části budou podrobněji analyzovány faktory, které zaručily úspěšné konání Oranžové revoluce na Ukrajině v roce 2004.
Abstract:
Presented a bachelor thesis considers the Orange Revolution in Ukraine as the second wave of post-communist transition. In the theoretical part of this work will be processed concept of the so-called colors revolutions. The basic part will be analyzed factors that ensured successful conduct of the Orange Revolution in Ukraine in 2004.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Preclík, E.MA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma