BcA. Ekaterina Plechkova

Diplomová práce

Divadlo objektu. Výzkum pojetí objektu u tvůrců komorních představení. Symbolický potenciál objektu ve světle jungiánské psychologie.

Object Theatre. The research on approach to object of theatre artists that create intimate performances. Symbolic potential of object in terms of jungian psychology.
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje prvky divadla objektu v tvorbě umělců, kteří ve své práci hojně využívají předmětů každodenního života, a to na základě esejí divadelníka a pedagoga Christiana Carrignona. Dále se v diplomové práci zkoumá výrazové bohatství a síla objektu ve světle jungiánské analytické psychologie a konkrétně metody terapie hrou v písku.
Abstract:
This master thesis analyses the principles of object theatre in creative work of artists which use plentifully the objects of daily life. This analysis is based on essay works by theatre-maker and pedagog Christian Carrignon. Another research field of this text is exploration of expressional variety and power of object using terms of jungian analitical psychology and specifically sandplay therapy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pierre Nadaud
  • Oponent: prof. PhDr. Veronika Broulíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/mlsra/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova