Zuzana Janovská

Diplomová práce

Převod konsolidované účetní závěrky sestavené podle Českých účetních standardů na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Conversion of the consolidated financial statements prepared in accordance with Czech Accounting Standards to International Financial Reporting Standards
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na teoretickou i praktickou problematiku převodu konsolidované závěrky sestavené podle českých účetních standardů na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Zabývá se úpravou položek v konsolidovaném výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztráty a analýzou položek z individuálních rozvah a výkazů zisků a ztrát společností v konsolidačním celku, aby bylo možné sestavit konsolidované …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the theoretical and practical issues connected with conversion of the consolidated financial statements prepared in accordance with Czech Accounting Standards to International Financial Reporting Standards. The thesis deals with adjusting items in the consolidated statements of the balance sheet and in the income statement. In addition, the thesis analyses items from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: Marie Zelenková
  • Oponent: Vladimír Zelenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53579