Zuzana Janovská

Master's thesis

Převod konsolidované účetní závěrky sestavené podle Českých účetních standardů na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Conversion of the consolidated financial statements prepared in accordance with Czech Accounting Standards to International Financial Reporting Standards
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na teoretickou i praktickou problematiku převodu konsolidované závěrky sestavené podle českých účetních standardů na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Zabývá se úpravou položek v konsolidovaném výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztráty a analýzou položek z individuálních rozvah a výkazů zisků a ztrát společností v konsolidačním celku, aby bylo možné sestavit konsolidované …viac
Abstract:
This diploma thesis is focused on the theoretical and practical issues connected with conversion of the consolidated financial statements prepared in accordance with Czech Accounting Standards to International Financial Reporting Standards. The thesis deals with adjusting items in the consolidated statements of the balance sheet and in the income statement. In addition, the thesis analyses items from …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedúci: Marie Zelenková
  • Oponent: Vladimír Zelenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53579