Mgr. Zuzana Rábová

Bachelor's thesis

Nemoc jako faktor rodinného prostředí

Disease as factor of family atmosphere
Anotácia:
Práce se zabývá zdravím jako zásadním faktorem ovlivňujícím rodinné prostředí, fungování rodiny a její základní sociální funkce. Teoretické závěry ilustruje na konkrétních příkladech.
Abstract:
Bachelor's work deals with health as fundamental factor which influence a family surroundings, running family and their basicsocial functions. Theoretical conclusion illustrate on concrete examples.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2007
  • Vedúci: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Family Education and Health Education