Theses 

Dějiny školství v obci Dolany u Olomouce – Bc. Marek DOSTÁL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Marek DOSTÁL

Diplomová práce

Dějiny školství v obci Dolany u Olomouce

The history of education in the municipality Dolany (disctrict of Olomouc)

Anotace: Tato diplomová práce se věnuje historii školství v obci Dolany u Olomouce, a to od prvopočátků doložených v historických dokumentech a archiváliích, přes hledání podrobností o školním dění v průběhu moderních dějin, tedy 19. a 20. století, kdy došlo k nejpodstatnějším změnám ve vývoji školského systému. V práci je zaznamenán průběh právě těmito dvěma staletími včetně historických událostí a také popis významných osobností a jejich účast na chodu školy a výuky. Jedná se o komplexní popis vývoje dolanského školství, průběhu vzdělávání , a následnou analýzu postavení učitelů na vesnické škole

Abstract: This diploma thesis deals with the history of education in the village of Dolany u Olomouce, from the beginning of the documents documented in archival documents, through the search for details about school events during modern history, namely the 19th and 20th centuries, when the most important changes in the development School system. The work is recorded in the course of these two centuries, including historical events, as well as the description of important personalities and their participation in school and teaching. This is a comprehensive description of Dolan education development, the course of education, and the subsequent analysis of the status of teachers at the village school

Klíčová slova: Školství, historie, učitel, ředitel, obecná škola, kronika, školní rok, třída

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=216120 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

DOSTÁL, Marek. Dějiny školství v obci Dolany u Olomouce. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz