Mgr. Michaela Nagyová

Bakalářská práce

Velké skládky odpadu jako zdroje kontaminace životního prostředí

Large landfills as a source of environmental contamination
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji kontaminantům, které patří mezi perzistentní sloučeniny s bioakumulačním potenciálem. Vedle polychlorovaných látek, polyaromatických uhlovodíků a látek dioxinového typu, kterým byla do dnešní doby věnována největší pozornost, se jedná o další nové skupiny halogenovaných kontaminantů, které vykazují negativní účinky na životní prostředí. Jsou to perfluorované sloučeniny …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the persistent compounds with potential for bioaccumulation (POPs). In addition to polychlorinated, polyaromatics hydrocarbons and dioxins until now under attention, there are other new groups of halogenated contaminants, which have negative effects on the environment. They are perfluorinated compounds and brominated flame retardants. They have exceptional physical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jitka Bečanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie