Bc. Martin Šalanda

Diplomová práce

Management podle kompetencí: Případová studie

Management by Competencies: Case study
Anotace:
V práci se seznámíte s principy Managementu podle kompetencí (MbC). Seznámíte se se způsobem jeho zavádění a dozvíte se o možných IT nástrojích, které lze použít při jeho zavádění. Budete si moci přečíst o konkrétním příkladu zavádění řízení podle kompetencí do reálné firmy.
Abstract:
The work get you familiar with the principles of Management by Competencies (MBC). You will learn the way of its implementation and about IT tools that can be used in its implementation. And you will read about an example implementation of Management by competencies into the real business
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Oškera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace