Uladzislau Lubneuski

Bakalářská práce

Japonské a Čínské etikety a jejich vliv na hotelnictví a cestovní ruch

Japanese and Chinese labels and it's impact on the hospitality and travel
Anotace:
Předmětem této práce je zjištění, v čem spočívá vliv čínské a japonské etikety na činnost hotelů v ČR. Teoretická část dané bakalářské práce je věnována pojetí etiky a etikety a zabývá se určením jejich hlavních charakteristik. Součástí teoretické části práce je také popis hodnotových a kulturních základů čínské a japonské etikety. V praktické části práce jsou uvedeny nejen hlavní statistické údaje …více
Abstract:
The subject of this thesis is to find out the influence of the Chinese and Japanese etiquette on the activities of hotels in the Czech Republic. The theoretical part of the bachelor thesis is devoted to the concept of ethics and etiquette and deals with the determination of their main characteristics. This part also includes description of the values and cultural basis of the Chinese and Japanese etiquette …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Monika Klímová
  • Oponent: Mgr. Věra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví