Jiří VÁVRA

Bakalářská práce

Off-the-record protokol pro výměnu textových zpráv

Off-the-record Protocol for exchanging text messages
Anotace:
V této práci se budeme zabývat Off-the-record protokolem, neboli šifrováním komunikace způsobem, které nám jiné šifrovací prostředky nenabídnou -- šifrovanou komunikaci s ověřenou druhou stranou, ale přesto s vlastností nedokazatelnosti vlastnictví zprávy. Navíc ve vypracované aplikaci v jazyku JavaScript ukážeme základní principy Off-the-record protokolu v praxi -- výměnu klíčů na základě Diffie-Hellman …více
Abstract:
In this thesis we are going to describe Off-the-record protocol. To encrypt our communication in way, which other cryptographical application cannot offer -- encrypted communication with authenticated partner. But still the ownership of any message cannot be proven. Moreover in application written in Javascript will be demonstrated basic principles of Off-the-record protocol -- key exchange using Diffie …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2012
Zveřejnit od: 8. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁVRA, Jiří. Off-the-record protokol pro výměnu textových zpráv. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie