Mgr. Tuan Lam Hoang

Diplomová práce

Vietnamská komunita v České republice a nový zákon o státním občanství České republiky

Vietnamese Community in the Czech Republic and the New Czech Citizenship Act
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou státního občanství v souvislosti s vietnamskou komunitou žijící v ČR. Je zaměřena především na vliv nového zákona o státním občanství ČR, účinného od 1. 1. 2014, na integraci této komunity do majoritní společnosti. V první části je analyzován život a struktura vietnamské komunity v ČR. Druhá část analyzuje změny, které přináší nová právní úprava, a jejich …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue/question of citizenship in the context of Vietnamese community living in the Czech Republic. It is primarily focused on the influence of the new Czech Citizenship Act (effective from 1. 1. 2014) on the integration of the community into the majority. The first part analyses the life and the structure of Vietnamese community in the Czech Republic. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta