Mgr. Eva Dufková

Bakalářská práce

Psycholog ve škole aneb pomoc pro všechny

Psychologist at School: Help for everyone
Anotace:
Bakalářská práce Psycholog ve škole aneb pomoc pro všechny pojednává o působení školního psychologa na základní škole. Práce se skládá ze dvou částí – teoretické a výzkumné. V teoretické části jde o popis současného školství a jeho problémů. Dále mapuje model poradenských služeb na našich školách, tedy vývoj poradenských služeb, cíle a týmové složení pracovníků. Závěr teoretické části se věnuje školní …více
Abstract:
The bachelor thesis titled Psychologist at school – help for everyone deals with activities and work that a school psychologist performs at the primary school. The thesis consists of a theoretical part and research. The theoretical part focuses on description of current school system and its problems. Then, a model of consulting services at schools is surveyed, more concretely, development of consulting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas

Práce na příbuzné téma