Mgr. Eva Dufková

Bachelor's thesis

Psycholog ve škole aneb pomoc pro všechny

Psychologist at School: Help for everyone
Abstract:
Bakalářská práce Psycholog ve škole aneb pomoc pro všechny pojednává o působení školního psychologa na základní škole. Práce se skládá ze dvou částí – teoretické a výzkumné. V teoretické části jde o popis současného školství a jeho problémů. Dále mapuje model poradenských služeb na našich školách, tedy vývoj poradenských služeb, cíle a týmové složení pracovníků. Závěr teoretické části se věnuje školní …more
Abstract:
The bachelor thesis titled Psychologist at school – help for everyone deals with activities and work that a school psychologist performs at the primary school. The thesis consists of a theoretical part and research. The theoretical part focuses on description of current school system and its problems. Then, a model of consulting services at schools is surveyed, more concretely, development of consulting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Education / Social and Free Time Education

Theses on a related topic