Bc. Lucie Kotrbová

Diplomová práce

Ekonomické analýzy ve zdravotnictví - srovnávací studie zdravotní záchranné služby

Economic analysis in health – comparative study ot the emergency medical services
Anotace:
Předmětem diplomové práce je seznámit s poskytováním přednemocniční neodkladné péče a fungováním zdravotnických záchranných služeb v České Republice a na základě analýzy fungování konkrétního zdravotnického zařízení - Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS KV) - porovnat efektivnost fungování ZZS a její nákladovou efektivnost před a po přechodu na novou organizaci výjezdových skupin a to …více
Abstract:
The subject of this thesis is to show the provision of pre-hospital emergency care and operation of emergency medical services in the Czech Republic based on the analysis of the functioning of the particular health care facility - Emergency Medical Services of the Vysočina Region (ZZS KV), and to compare the effectiveness of the functioning of the “ZZS KV” and its cost effectiveness before and after …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta