Bc. Lucie Kotrbová

Master's thesis

Ekonomické analýzy ve zdravotnictví - srovnávací studie zdravotní záchranné služby

Economic analysis in health – comparative study ot the emergency medical services
Abstract:
Předmětem diplomové práce je seznámit s poskytováním přednemocniční neodkladné péče a fungováním zdravotnických záchranných služeb v České Republice a na základě analýzy fungování konkrétního zdravotnického zařízení - Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS KV) - porovnat efektivnost fungování ZZS a její nákladovou efektivnost před a po přechodu na novou organizaci výjezdových skupin a to …more
Abstract:
The subject of this thesis is to show the provision of pre-hospital emergency care and operation of emergency medical services in the Czech Republic based on the analysis of the functioning of the particular health care facility - Emergency Medical Services of the Vysočina Region (ZZS KV), and to compare the effectiveness of the functioning of the “ZZS KV” and its cost effectiveness before and after …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta