Bc. Klára Mazůrková

Diplomová práce

Kvalita života diabetika s ischemickou chorobou srdeční

The Quality of Life of Diabetic Patients with Ischemic Heart Disease
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení a porovnávání kvality života. Cílovou skupinu tvoří respondenti s diagnostikovaným onemocněním diabetes mellitus a ischemickou chorobou srdeční. Kontrolní skupinu tvoří respondenti s diagnostikovaným onemocněním diabetes mellitus bez ischemické choroby srdeční. Diplomová práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části jsou shrnuta podstatná …více
Abstract:
The diploma thesis is focused one assessment and comparing the quality of life. The target group are respondents with diagnosed diabetes mellitus and heart ischemia disease. Control group are respondents with diagnosed diabetes mellitus without heart ischemia disease. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part summarizes substantial facts, focusing on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Pospíchal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mazůrková, Klára. Kvalita života diabetika s ischemickou chorobou srdeční. Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií