Bc. Marcela Konečná, DiS.

Diplomová práce

Význam zaměstnání v životě lidí bez domova

The meaning of employment in the lives of homeless people
Anotace:
Diplomová práce se věnuje významu zaměstnání v životě lidí bez domova. Je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a metodologickou. Teoretická část pojednává obecně o bezdomovectví, příčinách vzniku bezdomovectví a životním stylu lidí bez domova. Zahrnuje i kapitoly věnující se významu práce pro jedince, možnostem lidí bez domova participovat na trhu práce a postojům. Metodologická část práce se skládá …více
Abstract:
My thesis focuses on the importance of employment in the lives of homeless people. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the methodological part. The theoretical part discusses homelessness, the causes of homelessness and homeless people lifestyle. It also includes the chapters dealing with the meaning of employment, possibilities for homeless people to participate in the labour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií