Eva Čížková

Bakalářská práce

Motivace a odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku

Motivation and Remuneration of Employees in a Specific Company
Anotace:
Funkce aplikace Mezi důležité funkce, které nabízí aplikace RS je možno zařadit: • Vložení nabídky, poptávky a klienta – možnost přiřadit do jednoho objektu odkaz na jiný objekt. • Uživatelsky definované filtry – pro často používané filtry při vyhledávání konkrétních objektů je možné si v aplikaci uložit filtr pod určitým jménem, který se zobrazí v levé části obrazovky. • Export na webové servery …více
Abstract:
Aim of this bachelor thesis is to evaluate processes of labor rewarding, motivation incentives and bonus application in a given enterprise. Further, it is an analysis of applied techniques and tools which in a conclusion leads to a proposal for improving associated processes in a given enterprise. First part of the thesis is dealing with terminology and terms used. Second part of the thesis is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2019
  • Vedoucí: Oldřich Vlach
  • Oponent: Václav Dorazil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava