Michal Šimunský

Master's thesis

Výber a implementácia open source nástroja pre riadenie a správu portfólia projektov v neziskovej organizácií

Výběr a implementace open source nástroje pro řízení a správu portfolia projektů v neziskové organizaci
Abstract:
Práce se zabývá výběrem a implementací open source nástroje pro řízení a správu portfolia projektů do organizace o.s. Prostor. V úvodu práce je popsána teorie s přezkoumáním trendů v nástrojích řízení projektů a open source software. Projektové řízení a řízení portfolia projektů je v posledních letech stále významnější a používá ho stále více firem a organizací. Podle nové studie společnosti Gartner …more
Abstract:
The work deals with the choice and implementation of an open source tool for managing a project portfolio management in the organization of o.s. Prostor. The first part of the work aims at theory description including examination of trends in project management tools and open source software. Project management and project portfolio management is increasingly important and increasingly used by companies …more
Abstract:
Práca sa zaoberá výberom a implementáciou open source nástroja pre riadenie a správu portfólia projektov do organizácie o.s. Prostor. V úvode práce je popísaná teória s preskúmaním trendov v nástrojoch riadenia projektov a open source software. Projektové riadenie a riadenie portfólia projektov je v posledných rokoch stále významnejšie a používa ho stále viac firiem a organizácií. Podľa novej štúdie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2012
  • Supervisor: Dušan Chlapek
  • Reader: Jan Kučera

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29655