Bc. Radka Peňázová

Diplomová práce

Inovační vouchery jako nástroj regionální inovační politiky v Evropě

Innovation vouchers as an instrument of regional innovation policy in Europe
Anotace:
Diplomová práce se zabývá inovačními vouchery, které jsou jedním z nástrojů inovační politiky na podporu spolupráce výzkumné a podnikové sféry. Cílem práce je charakterizovat tento nástroj, jeho využití v evropských regionech a následně definovat vhodná doporučení pro aplikaci tohoto nástroje českým tvůrcům politik. První část práce je zaměřena na problematiku inovací, inovační politiku a její nástroje …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on Innovation Vouchers being as one of the innovation policy tools for supporting collaboration between companies and research institutes. The aim of the thesis is to specify this tool, its utilization across European regions and subsequently to define appropriate recommendations on its application to Czech policy makers. The first part of the thesis focuses on the issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta