Bc. Radka Peňázová

Master's thesis

Inovační vouchery jako nástroj regionální inovační politiky v Evropě

Innovation vouchers as an instrument of regional innovation policy in Europe
Abstract:
Diplomová práce se zabývá inovačními vouchery, které jsou jedním z nástrojů inovační politiky na podporu spolupráce výzkumné a podnikové sféry. Cílem práce je charakterizovat tento nástroj, jeho využití v evropských regionech a následně definovat vhodná doporučení pro aplikaci tohoto nástroje českým tvůrcům politik. První část práce je zaměřena na problematiku inovací, inovační politiku a její nástroje …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on Innovation Vouchers being as one of the innovation policy tools for supporting collaboration between companies and research institutes. The aim of the thesis is to specify this tool, its utilization across European regions and subsequently to define appropriate recommendations on its application to Czech policy makers. The first part of the thesis focuses on the issue …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2021
  • Supervisor: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta