Mgr. Bára Lejsková, Ph.D.

Disertační práce

Optimization of the determination of total protein in biological samples and reference materials used in clinical chemistry

Optimization of the determination of total protein in biological samples and reference materials used in clinical chemistry
Anotace:
Tato disertační práce se zaměřuje na stanovení celkové bílkoviny v referenčních materiálech užívaných v klinické chemii jako kalibrátory a standardy. Kjeldahlova metoda, jako metoda vhodná pro primární referenční postup, byla revidována a byly studovány dva možné postupy stanovení. Přímá analýza je založena na izolaci vysrážených bílkovin a nepřímá dvoukroková Kjeldahlova metoda stanovuje celkovou …více
Abstract:
This thesis is focused on determination of total protein in reference materials used as calibrators and standards in clinical chemistry. The Kjeldahl method, as a method suitable as primary reference procedure, was reviewed and two different approaches were studied. Direct analysis made on isolated protein precipitates and an indirect two step Kjeldahl procedure determines total protein via so-called …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.
  • Oponent: doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D., doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta