Bc. Jiří Blacký

Diplomová práce

Tvorba globální strategie v konkrétní firmě

Creation of a Global Strategy in a Particular Company
Anotace:
Cílem této diplomové práce je navrhnout dopracování globální strategie v konkrétní firmě. Primární důraz je kladen na stručný popis tvorby informační strategie. V závěru práce je provedeno srovnání procesu tvorby informační strategie v reálné firmě s procesem tvorby tak, jak jej popisuje teorie. Práce je rozdělena na dvě poloviny. První, teoretická část, shrnuje základní pojmy v oblasti strategického …více
Abstract:
The aim of this thesis is primarily to propose refinishing a global strategy in a real company with focus on an information strategy. At the end is made comparing of the process of creating an information strategy in a real company, with processes defined by theory. The thesis contains two main parts. The first theoretical part covers the basic ideas of a strategy management, explains sense of a global …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Voznička, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management