MgA. Vendula Válková

Master's thesis

Aplikace klasické taneční techniky do tréninku žáků 7. ročníku ZUŠ

Application of a Classical Ballet Technique to a Training of Pupils of the 7th Year of a Primary Art School
Anotácia:
Absolventský projekt „Aplikace klasické taneční techniky do tréninku žáků 7. ročníku ZUŠ“ je zaměřen na výukové cíle předmětu klasická taneční technika v 7. ročníku I. stupně základní umělecké školy. Trénink je systematicky rozdělen na zahájení hodiny, cvičení u tyče, cvičení na volnosti, allegro a ukončení hodiny.
Abstract:
The graduation project "Application of a Classical Ballet Technique to a Training of Pupils of the 7th Year of a Primary Art School" is aimed at the teaching objectives of the subject "classical ballet technique" in the 7th year at a primary art school. The training is systematically divided into lesson opening, barre work, centre work, allegro and lesson ending.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Mgr. Jarmila Vondrová
  • Oponent: doc. Mgr. Ludvík Kotzian

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/lmurh/