Bc. Soňa Demeterová

Bakalářská práce

Lidový tanec a jeho zpracování pro jeviště

Folk dance and its adaptation for the stage
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se věnuje teoretickým poznatkům o zpracování lidového tance pro jeviště. Objasňuje základní otázky týkající se stratifikace folkloru a folklorismu za účelem adekvátního uchopení materie lidového tance. Pojmenovává charakteristické rysy lidového tance a rozebírá jeho proměny v souvislosti s jevištním zpracováním. Dotýká se rovněž problematiky zařazení scénického lidového tance …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with theoretical aspects of adaptation of folk dances for the stage. It explains basic questions about the stratification of folklore and folklorism in order to grasp the matter of folk dance adequately. It terms characteristics of folk dance and analyzes the changes connected with adaptation for the stage. Also refers to the issue of inclusion of scenic folk dance among other …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta