Bc. Soňa Demeterová

Bachelor's thesis

Lidový tanec a jeho zpracování pro jeviště

Folk dance and its adaptation for the stage
Abstract:
Bakalářská diplomová práce se věnuje teoretickým poznatkům o zpracování lidového tance pro jeviště. Objasňuje základní otázky týkající se stratifikace folkloru a folklorismu za účelem adekvátního uchopení materie lidového tance. Pojmenovává charakteristické rysy lidového tance a rozebírá jeho proměny v souvislosti s jevištním zpracováním. Dotýká se rovněž problematiky zařazení scénického lidového tance …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with theoretical aspects of adaptation of folk dances for the stage. It explains basic questions about the stratification of folklore and folklorism in order to grasp the matter of folk dance adequately. It terms characteristics of folk dance and analyzes the changes connected with adaptation for the stage. Also refers to the issue of inclusion of scenic folk dance among other …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta