Mgr. Stanislav Kurdík

Bakalářská práce

Aplikace texturní rtg-difrakční analýzy v tektonice - kvantifikace přednostní orientace kalcitu v karbonátových horninách

Application of textrure x-ray diffraction analysis in tectonics - an example of calcite preferred orientation quantification in carbonate rocks
Anotace:
Práce je zaměřená na texturní rtg-difrakční analýzu a její využití v tektonice pro zjišťování pohybů jemnozrnných hornin a u výchozů, u kterých nejsou zřetelné tektonické struktury. Materiál pro analýzu byl odebrán z šupiny kalcitického vápence, u kterého jsou tektonické struktury viditelné, aby bylo možné výsledky korelovat se známou situací na výchoze
Abstract:
This work is focused on texture x-ray diffraction and it's application in tectonics for identification movements of fine-grained rocks and on the outcrops, which have no sign of tectonic texture. Material for analysis was taken from a tectonic slice of calcitic limestone, which has visible tectonic textures. So as it was possible to correlate the results with known tectonic situation on tectonic slice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie