Stanislav Selecký

Bakalářská práce

The Image of the Czech Republic in Finland in Tourism Context

Image České Republiky ve Finsku v rámci cestovního ruchu
Anotace:
Tématem bakalářské práce je image České republiky ve Finsku v kontextu cestovního ruchu. V rámci literární rešerše, interpretace destinačního marketingu, destinačního managementu, a zároveň je také interpretováno nákupní chování. Empirická část je založena na dotazníku, který je zpracován a vyhodnocen za účelem identifikace současného image České republiky mezi Finy, a součástí je i srovnání současného …více
Abstract:
Thesis topic deals with the Image of the Czech Republic in Finland in Tourism context. Within the literature review, destination marketing, destination management, also buying behaviour are interpreted. The empirical part is based on a questionnaire which is elaborated and evaluated on the purpose of identifying current Image of the Czech Republic among Finns as well as a comparison of the current …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta