Bc. Petra Mitrovská

Diplomová práce

Fenomén naděje u pacientů s onkologickým onemocněním

Phenomenon of hope in patients with cancer
Anotace:
Předkládaná diplomová práce nabízí pohled na jednu z možností využití - Nowotny hope Scale – k diagnostickému určení míry naděje u pacientů v seniorské populaci, u nichž bylo diagnostikováno onkologické onemocnění. Teoretická část je věnována charakteristice samotného pojmu naděje a různým pohledům na ni. Taktéž se zabývá variantami jejího diagnostikování, včetně ošetřovatelské diagnostiky, možnostmi …více
Abstract:
Transfer, thesis offers a look at one of the possibilities of measuring techniques, Nowotny Hope Scale, to determine the level of diagnostic hope for patients in the senior population have been diagnosed with cancer disease. The theoretical part is devoted to the characteristics of the notion of hope and different views on it. Also deals with versions of its diagnostic capabilities including nursing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii