Bc. Vojtěch Ihnát

Bakalářská práce

NÁVRH A REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PROTOKOLU A SOFTWARU PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS DAT MEZI ROBOTICKÝM VOZÍTKEM A MATLABEM

Communication protocol design and software development for the wireless data transfer among mobile robots and MATLAB
Anotace:
Cílem této práce je návrh a realizace komunikačního protokolu mezi prostředím MATLAB a robotem. Komunikační protokol musí umožnit současné nasazení až pěti robotů. MATLAB představuje řídicí systém.
Abstract:
The aim of this work is the design and implementation of communication protocol between MATLAB and the robot. Communication protocol must allow current use of up to five robots. MATLAB will be control system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ihnát, Vojtěch. NÁVRH A REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PROTOKOLU A SOFTWARU PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS DAT MEZI ROBOTICKÝM VOZÍTKEM A MATLABEM. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Řízení procesů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.