Kateřina Vyvlečková

Bakalářská práce

Hodnocení rizik města Otrokovice a protipovodňová opatření

Evaluation of Risks of Otrokovice City and Flood Protection Measures
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na seznámení s riziky města Otrokovice. První část bakalářské práce se týká seznámení s celkovou situací ve městě Otrokovice. Teoretická část pak přibližuje základní charakteristiku města Otrokovic i jeho historii. Je zde také uvedena zá-kladní terminologie řešeného problému. V praktické části jsou uvedena jednotlivá rizika, která ohrožují obyvatele města Otrokovic. Ať …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the familiarization with the hazards of Otrokovice city. The first part of this thesis is related to the explanation of the general situation in this city. The theoretical part describes the basic characteristics of Otrokovice and also the history of the city. There is also mentioned a basic terminology concerning with the dealt issues. In a practical part, there are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Šafařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vyvlečková, Kateřina. Hodnocení rizik města Otrokovice a protipovodňová opatření. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe