Bc. Ondřej Smutný

Diplomová práce

Zátěž a podpora začínajících učitelů - mužů na 2. stupni základní školy a nižším stupni gymnázia

Strain and support of the newly - qualified male teachers in the upper primary school and the lower grammar school
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na zkušenosti začínajících učitelů-mužů v jejich prvních letech učitelské profese na 2. stupni základní školy a nižším stupni gymnázia. Největší pozornost je věnována zátěži, zvládání zátěže a podpoře začínajících učitelů. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy související s výzkumem a jsou zasazeny do kontextu problematiky začínajících učitelů v současném …více
Abstract:
The diploma thesis aims at experience of the newly-qualified male teachers in the upper primary school and the lower grammar school during the first years of their teaching profession. The main focus is given on a strain, coping strategies and a support of the newly-qualified teachers. The basic terms related to the research are defined in a theoretical part and are set in the context of the issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta