Iveta Hánělová

Bakalářská práce

Společensky odpovědné aktivity podniků a jejich vnímání generací X a Y

Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat koncept společenské odpovědnosti firem a identifikovat a popsat konkrétní společensky odpovědné aktivity podniků působících na českém trhu. Na základě výzkumu analyzovat vztah představitelů generace X a Y ke společensky odpovědným aktivitám firem.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the concept of corporate social responsibility and identify and describe specific socially responsible business activities of the companies operating on the Czech market. Based on research to analyze the relationship between the representatives of generation X and Y to corporate social responsibility.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Lešáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hánělová, Iveta. Společensky odpovědné aktivity podniků a jejich vnímání generací X a Y. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní