Bc. Dragana Mladjenović

Bakalářská práce

Udržitelný cestovní ruch

Sustainable tourism
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na téma Udržitelný cestovní ruch. Cílem této práce je, v rámci tří pilířů udržitelného rozvoje (sociokulturní,environmentální a ekonomický pilíř) zjistit a komparovat stav udržitelného cestovního ruchu na příkladech libovolně zvolených státech. Pro potřeby bakalářské práce byly vybrány Srbská a Česká republika. V návrhové části jsou uvedené návrhy a doporučení vedoucí k …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the topic of sustainable tourism. The aim of the thesis is within the three pillars of sustainable development (sociocultural, environmental and the economic pillar) find and compare the state of sustainable tourism on the examples of arbitrarily chosen states. For the needs of this thesis were selected Serbia and the Czech republic. The design part contains suggestions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/hun23/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2021
  • Vedoucí: Ing. Martin Pop, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Věra Levičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu