Theses 

Metody a principy optimalizace pro vyhledávače – Ondřej Boček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě

Ondřej Boček

Bakalářská práce

Metody a principy optimalizace pro vyhledávače

Search Engine Optimalization Methods and Principles

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na metody a principy optimalizace pro vyhledávače (SEO). Seznamuje čtenáře se základními pojmy SEO optimalizace, jejím historickým vývojem, používanými metodami, postupy a používanými nástroji. Práce se rovněž zabývá nejpoužívanějšími internetovými vyhledávači. Získané poznatky byly aplikovány na internetový obchod Napasport.cz. Vyhodnocení úspěšnosti provedené optimalizace pro vyhledávače pro Napasport.cz je spolu s doporučením pro budoucí možné vylepšení obsaženo v závěru práce.

Abstract: The bachelor thesis is focused on methods and principles of search engine optimization (SEO). It acquaints readers with basic terms of SEO optimization, its historical development, used methods, procedures and tools. The work deals with the commonly used internet search engines as well. Acquired knowledge were applied for e-commerce Napasport.cz. The evaluation of the success of search engine optimization for Napasport.cz along with the recommendation for possible future improvements is included at the end of the work.

Klíčová slova: SEO optimalizace, internetové vyhledávače, internetový obchod, SEO hodnotící faktory

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40241 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Boček, Ondřej. Metody a principy optimalizace pro vyhledávače. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz