Theses 

Metody a principy optimalizace pro vyhledávače – Ondřej Boček

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information technologies in administration

Ondřej Boček

Bachelor's thesis

Metody a principy optimalizace pro vyhledávače

Search Engine Optimalization Methods and Principles

Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na metody a principy optimalizace pro vyhledávače (SEO). Seznamuje čtenáře se základními pojmy SEO optimalizace, jejím historickým vývojem, používanými metodami, postupy a používanými nástroji. Práce se rovněž zabývá nejpoužívanějšími internetovými vyhledávači. Získané poznatky byly aplikovány na internetový obchod Napasport.cz. Vyhodnocení úspěšnosti provedené optimalizace pro vyhledávače pro Napasport.cz je spolu s doporučením pro budoucí možné vylepšení obsaženo v závěru práce.

Abstract: The bachelor thesis is focused on methods and principles of search engine optimization (SEO). It acquaints readers with basic terms of SEO optimization, its historical development, used methods, procedures and tools. The work deals with the commonly used internet search engines as well. Acquired knowledge were applied for e-commerce Napasport.cz. The evaluation of the success of search engine optimization for Napasport.cz along with the recommendation for possible future improvements is included at the end of the work.

Keywords: SEO optimalizace, internetové vyhledávače, internetový obchod, SEO hodnotící faktory

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2015
  • Accessible from:: 19. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40241 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Boček, Ondřej. Metody a principy optimalizace pro vyhledávače. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 08:53, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz