Jakub Večerka

Bakalářská práce

Ekonomický a institucionální vývoj Severní Koreje v letech 1973-2000

Economic and institutional development of the North Korea in the years 1973-2000
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá ekonomickým a institucionálním vývojem v Severní Koreji v letech 1973-2000 a centrálně plánovanou ekonomikou. První část práce objasňuje základní znaky centrálně plánované ekonomiky a charakterizuje její výhody a nevýhody. Druhá část práce si klade za cíl zmínit vývoj a důležité instituce v Severní Koreji, detailně zmapovat zahraniční obchod KLDR v letech 1973 …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with centrally planned economy and economic and institutional development of North Korea between the years 1973-2000. The first part of this thesis explains the elemental features of centrally planned economy as well as its advantages and disadvantages. The second part of this thesis aims to briefly describe the development and key institutions of North Korea, to examine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Pavel Szobi
  • Oponent: Aleš Skřivan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48962