Theses 

Rekuperace tepla z počítačových grafických karet – Michael ČERVENÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta strojního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Energetika / Energetika - teplárenství

Michael ČERVENÁK

Bakalářská práce

Rekuperace tepla z počítačových grafických karet

Heat recuperation from computers graphics cards

Anotace: V této bakalářské práci je pojednáváno o možnosti využití odpadního tepla z počítačových grafických karet. Bude provedena stručná rešerše projektů, kde se již využívá odpadní teplo z výpočetní techniky. Práce bude obsahovat technické řešení odnímání tepla, měření jeho hodnot, výpočet doplňujících veličin a zamyšlení nad jeho využitím. Na závěr bude vypracováno technickoekonomické zhodnocení výsledku práce.

Abstract: This bachelor thesis deals with the possibility of utilization of waste heat from computer graphic cards and its utilization. A brief search will be made of projects where waste heat from computer technology is already being used. The work will include a technical solution for removing heat, measuring its values, calculating additional physical quantities and thinking about the use of waste heat. Finally, a technical and economic evaluation of the outcome of the work will be prepared.

Klíčová slova: vodní chlazení, rekuperace odpadního tepla

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=179774 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství

Jak správně citovat práci

ČERVENÁK, Michael. Rekuperace tepla z počítačových grafických karet. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 06:47, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz