Michael ČERVENÁK

Bakalářská práce

Rekuperace tepla z počítačových grafických karet

Heat recuperation from computers graphics cards
Anotace:
V této bakalářské práci je pojednáváno o možnosti využití odpadního tepla z počítačových grafických karet. Bude provedena stručná rešerše projektů, kde se již využívá odpadní teplo z výpočetní techniky. Práce bude obsahovat technické řešení odnímání tepla, měření jeho hodnot, výpočet doplňujících veličin a zamyšlení nad jeho využitím. Na závěr bude vypracováno technickoekonomické zhodnocení výsledku …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the possibility of utilization of waste heat from computer graphic cards and its utilization. A brief search will be made of projects where waste heat from computer technology is already being used. The work will include a technical solution for removing heat, measuring its values, calculating additional physical quantities and thinking about the use of waste heat. Finally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVENÁK, Michael. Rekuperace tepla z počítačových grafických karet. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta strojního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Energetika / Energetika - teplárenství