Ondřej Pršala

Diplomová práce

SOA Governance jako další vývojový stupeň zavádění SOA architektury.

SOA Governance
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na správu a řízení Servisně orientované architektury (SOA). Hlavní myšlenkou SOA je dekompozice systému na funkční celky, které obsahují ohraničenou a dobře srozumitelnou funkcionalitu. Tato funkcionalita je v podobě služeb nabízena ostatním celkům přes jasně definované rozhraní. Vznikají zde dobře identifikovatelné vztahy mezi poskytovatelem služby na straně jedné a konzumentem …více
Abstract:
The thesis is focused on administration and supervision of Service oriented architecture (SOA). The main idea of SOA is system decomposition to functional units, which contain bounded and well understandable functionality. This functionality, in form of service, is provided to other units through clearly described interface. Well-identified relationships between service provider and service consumer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2009
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Jindřich Kasal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/9117