Ondřej Pršala

Master's thesis

SOA Governance jako další vývojový stupeň zavádění SOA architektury.

SOA Governance
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na správu a řízení Servisně orientované architektury (SOA). Hlavní myšlenkou SOA je dekompozice systému na funkční celky, které obsahují ohraničenou a dobře srozumitelnou funkcionalitu. Tato funkcionalita je v podobě služeb nabízena ostatním celkům přes jasně definované rozhraní. Vznikají zde dobře identifikovatelné vztahy mezi poskytovatelem služby na straně jedné a konzumentem …more
Abstract:
The thesis is focused on administration and supervision of Service oriented architecture (SOA). The main idea of SOA is system decomposition to functional units, which contain bounded and well understandable functionality. This functionality, in form of service, is provided to other units through clearly described interface. Well-identified relationships between service provider and service consumer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 1. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2009
  • Supervisor: Tomáš Bruckner
  • Reader: Jindřich Kasal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/9117