Hana Le

Master's thesis

Politické myšlení starověké Číny a jeho vliv na současný čínský politický systém

Political Thought Of Ancient China And Its Influence on Chinese Contemporary Political System
Abstract:
Politické myšlení starověké Číny, zejména konfucianismus, zažívá v dnešní Číně návrat do oficiálních projevů čínských politických vůdců. Důvod návratu k tradičnímu učení spočívá zejména v legitimizaci jednostranického systému ČLR. Nelze hovořit, že Komunistická strana Číny ve 21. století plně zastává ideologii marxismu-leninismu jako za vlády Mao Ce-tunga, proto hledá legitimační prvky své autoritářské …more
Abstract:
Political thought of ancient China, especially Confucianism, is experiencing a comeback in today's official speeches of Chinese political leaders. The reason for the turning back to traditional learning lies mainly in legitimizing one-party system of the PRC. Communist Party of China in the 21st century doesn't fully adhere to the ideology of Marxism-Leninism as during the era of Mao Zedong. Therefore …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2015
  • Supervisor: Vladimír Prorok
  • Reader: Aleš Lisa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55538