Šárka Rydvalová

Bakalářská práce

Nietzscheho kritika náboženství

Nietzsche's Criticism of Religion
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kritikou náboženství v díle Fridricha Nietzscheho a jeho pojetím morálky. Cílem této práce je nalézt zlomový bod(y) v dějinách a myšlení, který vedl Nietzscheho k negativní, ale i pozitivní kritice náboženství, a objasnit, jakou roli sehrálo jeho myšlení v procesu sekularizace.
Abstract:
This bachelor thesis is interested in Nietzsche's Criticism of Religion and in his Criticism of morality. The aim of this work is to find breakpoints of the history and thinking that related with positive and negative criticism of religion and find out his relation to secularisation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. PhDr. MTh. Dalibor Hejna, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rydvalová, Šárka. Nietzscheho kritika náboženství. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie humanitních věd

Práce na příbuzné téma