Dominik Šmuhař

Bakalářská práce

Marketingová strategie pro etablaci nové značky na trhu

Marketing strategy for establishing a new brand on the market
Anotace:
Téma bakalářské práce se bude zabývat dlouhodobou strategií využívající především nástroje digitálního marketingu, která povede k etablaci nové značky na trhu a jejímu postupnému růstu. Výsledkem bude ukázka pozitivního vlivu správně nastavené strategie na růst povědomí o značce, získání nových zákazníků a zvýšení prodejů.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on longterm strategy that is primarily using tools of digital marketing, which will lead to establishing of a new brand on the market. The result will show, how well planned strategy leads to growing awareness, new customers and more sales.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Karel Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.