Theses 

Regionální historie a její vlastivědné prvky ve výuce na 1.stupni ZŠ (Projektová výuka se zaměřením na regionální historii města Bzence) – Mgr. Veronika Kantoráková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Veronika Kantoráková

Diplomová práce

Regionální historie a její vlastivědné prvky ve výuce na 1.stupni ZŠ (Projektová výuka se zaměřením na regionální historii města Bzence)

Regional story plus her high treason elements od 1.step primary school (Projekt education, with a view to regional story cities Bzenec)

Anotace: V diplomové práci se zabývám projektovou výukou ve spojení s regionální historií na 1. stupni základní školy. V teoretické části předkládám zařazení tématu regionální historie do RVP. Dále uvádím možnosti užití projektové výuky na 1. stupni základní školy. Zabývám se vysvětlením pojmů projekt, projektová metoda a projektová výuka. Uvádím typologii projektů a pozitiva i negativa projektové výuky. Součástí toho celku je také stručná charakteristika dalších výukových metod užitých při projektové výuce. Závěr této části je věnován regionální historii města Bzence. Praktická část mé práce je věnovaná návrhu, průběhu a hodnocení projektové výuky pod názvem „Bzenčane, zamysli se…“. Součástí praktické části je také analýza třídy, ve které byl projekt realizován.

Abstract: In diploma work work deal with project education in relation to regional story on 1. step primary school. In theoretic parts set up enlistment subject regional story to the RVP. Further show in possibilities use project education on 1. step primary school. Deal with explication conceptions project, project method plus project education. Show in typology projects plus positron and negative project education. Part of that unit is also brief rating of other tutorial methods used at project education. Lockwork those parts be devoted regional story cities Bzenec. Practical part my work is devoted proposal, course plus evaluation project education under the name „ Bzenčane, be absorbed in throught …". Part of practical parts is also analysis classes, in that has been project realized.

Klíčová slova: regionální historie, rámcový vzdělávací program, projektová výuka, projektová metoda

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. František Čapka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 16:56, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz