Bc. Michaela Novotná

Diplomová práce

Nábor zaměstnanců z řad studentů technických středních škol v prostředí Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Anotace:
Práce se zabývá problematikou náborové komunikace v prostřední Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a to konkrétně z pohledu studentů technických středních škol. Práce je členěna do pěti základních části. V první řadě se jedná o teoretické vymezení řešené problematiky náboru. Následně je provedena analýza současného stavu komunikačních kanálů, které jsou SŽDC v rámci náborové komunikace …více
Abstract:
The master thesis deals with recruitment communication in Správa železniční dopravní cesty from point of view of students of technical high schools. Master thesis is divided into five chapters. Content of the first chapter is literature review of recruitment process. The next part analyzes the current state of communication channels in Správa železniční dopravní cesty. The third chapter contains the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotná, Michaela. Nábor zaměstnanců z řad studentů technických středních škol v prostředí Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera